Piotr Biłos

ur. 1977 w Katowicach. Profesor, kieruje polonistyką w paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), gdzie był współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych i gdzie wykłada teorię literatury Stworzył sekcję polską w ramach LEA (języki stosowane) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin. Dzieciństwo spędził pomiędzy Algierią, Marokiem i Polską. We Francji, w prestiżowej serii „Classiques Garnier”, ukazały się jego książki promujące uniwersalizm polskiej literatury: Exil et modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde (Paryż 2012; Wygnanie i nowoczesność, ku literaturze w skali świata) oraz Les jeux du „je”, construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski (Paryż 2016; Gry z „ja”, konstrukcja i dekonstrukcja wypowiedzi powieściowej u Wiesława Myśliwskiego). W Polsce w 2017 r. wydawnictwo Znak opublikowało jego monografię Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. Autor wielu artykułów o literaturze (o Reymoncie, Conradzie, Miłoszu, Wacie, Herlingu, Sienkiewiczu, Boyu, Herbercie i Kawafisie, Szymborskiej, Kuśniewiczu, Krzysztoniu, Schulzu, Irzykowskim, Tulli, Twardochu i Dehnelu, o poezji powstańczej, translatologii i historii komparatystyki w Polsce), organizator licznych sesji naukowych, np. Awangardy literackie i artystyczne jako europejski wynalazek (Paryż 2017 r.). Stały współpracownik „Akcentu”.

Data: 02.08
Godz.: 15:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Na pograniczu narodów i kultur- 40 lat Akcentu
Bogusław Wróblewski,
Łukasz Janicki,
Andrzej Jaroszyński,
Piotr Biłos
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu