Piotr Paziński

Data: 10.08
Godz.: 13:30
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o literaturze: wokół twórczości Franza Kafki
Grzegorz Jankowicz,
Łukasz Musiał,
Piotr Paziński
Miejsce: Scena główna