Tomasz Dostatni

Dominikanin, publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990. Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kształcił się w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów oraz uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi Fundację Ponad Granicami. Był szefem wydawnictwa W drodze i autorem programów telewizyjnych Rozmowy w drodze. Autor wielu książek, m. in. Zza bramy klasztoru, Przekraczać mury, Złota 9, Duchowe wędrowanie, Kultura – Kościół. Kościół na łamach paryskiej «Kultury» w latach 1946 – 2000, Najważniejszy tydzień dla chrześcijan. Działa na rzecz dialogu z innymi religiami.

Data: 11.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: II Spotkanie autorskie
Tomasz Dostatni
Miejsce: Synagoga w Zamościu
Data: 07.08
Godz.: 15:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o literaturze: wokół twórczości Józefa Tischnera
Wojciech Bonowicz,
Tomasz Dostatni
Miejsce: Scena główna