Tomasz Mizerkiewicz

fot. Adam Wykrota

 

Tomasz Mizerkiewicz – profesor zatrudniony na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Autor monografii m.in. Niewspółczesność. Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej (2021), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (2013). Jako krytyk literacki publikował na łamach „Nowych Książek”, „Kwartalnika Artystycznego”, „artPapieru”, „Czasu Kultury”, „FA-artu”, „Dekady Literackiej” i in. Przewodniczący jury nagrody literackiej „Jantar”. Redaktor naczelny polsko- i anglojęzycznego czasopisma wydawanego online „Forum Poetyki / Forum of Poetics” (fp.amu.edu.pl).

Data: 08.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Julian Przyboś i jego awangardy
Karol Samsel,
Tomasz Mizerkiewicz
Miejsce: Scena główna
Data: 09.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Julian Przyboś – poeta naszych czasów
Julia Przyboś,
Tomasz Mizerkiewicz,
Karol Samsel,
Edward Balcerzan
Miejsce: Scena główna