Tomasz Pańczyk

Urodzony w Szczebrzeszynie menedżer od wielu lat promujący Szczebrzeszyn. W 2000 r. stworzył pierwszy serwis internetowy poświęcony temu miastu. Silnie związany z miastem i regionem, zaangażowany w dialog polsko-żydowski i ochronę dziedzictwa kulturalnego Polski Wschodniej. Kolekcjoner fotografii i pamiątek historycznych, tłumacz i wydawca książki Szebreszin Philipa Bibela. Członek rady programowej Fundacji Szczebrzeszyn Kultur. Współtwórca Festiwalu Stolica Języka Polskiego, przewodniczący jego Rady Programowej.