Waldemar Kuligowski

Waldemar Kuligowski – profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej na UAM w Poznaniu, wykładowca UG w Gdańsku i MU w Brnie. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W dorobku ma ponad 150 publikacji naukowych oraz trzy książki dla młodzieży.  Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przewodnicząc Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, juror nagrody Związku Producentów Audio-Video „Fryderyk”, członek wspierający Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Był także wyróżniany za pracę dziennikarską i w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Data: 05.08
Godz.: 17:30
Rodzaj: Pasmo „Po sąsiedzku”
Tytuł: Małżeństwa, domy i trzecia płeć świata
Waldemar Kuligowski,
Grażyna Lutosławska
Miejsce: Scena główna