Waldemar Kuligowski

Waldemar Kuligowski – profesor zwyczajny w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej. Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych. Prowadził badania terenowe w Europie i Azji. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, juror nagrody muzycznej Związku Producentów Audio-Video „Fryderyk”. Eseista, publicysta, twórca telewizyjny.