Wawrzyniec Konarski

Urodzony w 1957– polski politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 1985 r. uzyskał stopień doktora, zaś w 2002 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Pragmatycy i idealiści. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku. Od listopada 2005 r. do 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami systemów politycznych, partii i systemów partyjnych, historią i współczesnością nacjonalizmów europejskich, a także etnopolityką i ruchami etnoregionalistycznymi w Europie. Specjalizuje się w historii i systemie politycznym Irlandii. Autor wielu publikacji z dziedziny nauk politycznych w języku polskim i angielskim, m.in.: Nieprzejednani: rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej (1991), Nacjonalizm w nowożytnej historii Irlandii, 1782–1921 (1997), Politolog o polityce. Wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy (2008-2014) (2014) oraz Partyzanci, doktrynerzy, terroryści (2019).

Data: 02.08
Godz.: 12:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autorskie
Wawrzyniec Konarski
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu