Wawrzyniec Konarski

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW. Badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej oraz etnopolityki, Autor ponad 180 publikacji z dziedziny nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych, m. in.: A Legacy of Hatred: On the Conflict in Northern Ireland, Nieprzejednani: rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej, A Predominant Party System: The Case of Ireland, Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, System konstytucyjny Irlandii, Bałkany: Etnokulturowe podłoże konfliktów (współautor i współredaktor), Niemcy-Polska: Coraz bliżej: Perspektywa polskich i niemieckich studentów, (współautor i redaktor), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce (współautor i współredaktor), Politolog o polityce. Wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy.

Data: 07.08
Godz.: 13:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o języku: Groźne słowo “glottofagia”, czyli Polaków i Irlandczyków kłopoty z obroną własnego języka
Wawrzyniec Konarski
Miejsce: Scena nad rzeką