Wiesław Komasa

Data: 09.08
Godz.: 19:45
Rodzaj: Wydarzenie Artystyczne
Tytuł: „Różewiczogranie”
Wiesław Komasa
Miejsce: Synagoga MDK