Wojciech Browarny

Wojciech Browarny (1970) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr, w którym kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. W kadencji 2020-2023 został wybrany na członka Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Jako recenzent wspołpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki”. Autor książek m.in. Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (2019) i Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska (2019).