Zdzisław Kudelski

Dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL, historyk literatury, pracownik Katedry Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; od 1988 roku redaktor wielu krajowych wydań utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, m.in. 12-tomowych Pism zebranych (1994-2002). Łącznie zredagował i wydał 23 książki autora Innego Świata. Opracował zbiory: Spotkania z  Kulturą paryską (1995), Herling-Grudziński i krytycy (1997), współredaktor Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939 (t. 1, 2000) i tomów: Literatura emigracyjna w szkole (2008) oraz
Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka (2017). Autor m.in. książek Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim (1991), Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia (1998) oraz Gustaw Herling-Grudziński i Kultura paryska (1946-1996) (2013).

Data: 05.08
Godz.: 14:30
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o literaturze: wokół twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Jacek Braciak,
Iwona Hofman,
Zdzisław Kudelski,
Marek Zagańczyk
Miejsce: Scena główna