Współorganizatorzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Patronat honorowy nad VIII edycją Festiwalu obejmują:

Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn Henryk Matej

Fundatorzy Nagrody Wielkiego Redaktora to Honorowi Konsulowie Wielkiego Księstwa Luksemburga- Adam Byglewski i Tomasz Kopoczyński

Zadanie “Utrzymanie zespołu Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń” jest finansowane ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Partnerzy

Patroni medialni

Partnerzy strategiczni

Partner Małej Stolicy

Partnerzy literaccy

 

 

 

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19