Partnerzy

Honorowy Patronat: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska

Projekt zorganizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Współorganizatorzy

Mecenas Festiwalu

Partnerzy Festiwalu

Mecenasi Monodramu „Kochany, najukochańszy…”

Partner Pasma Językowego

Poczytajmy o ogrodach

Patronaty medialne