“Tęskno mi Panie…” – widowisko poetyckie

Bo piękno na to jest, by zachwycało  

Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.” 

To najsłynniejszy fragment Norwidowskiego Promethidiona, zacytowany przez Jana Pawła II w liście do artystów w Wielkanoc 1999 r. 

Zarówno w liście papieża, jak i w norwidowskim Promethidionie,Piękno jest tą wartością, która najsugestywniej pociąga człowieka ku transcendencji. 

Poemat Promethidion składa się z dwóch dialogów. Jak pisze Norwid,  

W dialogu pierwszym idzie o formę, to jest Piękno 

W drugim o treść, to jest o Dobro i o światłość obu, Prawdę. 

Tę główną myśl Norwida chcemy pokazać na scenie Festiwalu. Do udziału zaprosiliśmy aktorów: Dominikę Ostałowską, Dariusza Chojnackiego i Dariusza Kowalskiego. Oprawę plastyczną spektaklu zapewni Leszek Mądzik, a muzyczną – Joachim Mencel Grzegorz Frankowski, Mateusz Pospieszalski i Adeb Chamoun. 

Reżyserować będzie Marek Pasieczny.