“Co z kulturą?” Rozmowa z reżyserem z Teatru Kijowskiego

Udział weźmie Stas Żerkow – dyrektor Teatru w Kijowie