Czy Polacy mówią tym samym językiem?

Dariusz Bugalski w rozmowie z Pawłem Nowakiem