„Czytanie krajobrazu kulturowego” – projekcja filmu i spotkanie