„Dzień i noc”

Katarzyna Machałek i Łukasz Machowski