#Godzinawolnegoczytania

#GodzinaWolnegoCzytania będąca wspólnym punktem programu #KoalicjiLetnichFestiwaliLiterackich to czas wolny, pomiędzy spotkaniami autorskimi, aby sięgnąć po własną książkę, usiąść i zanurzyć się w lekturze.