Godzina poezji z Utą Przyboś

Spotkanie poprowadzi Eliza Leszczyńska-Pieniak z redakcji kwartalnika „Akcent”.