Jak pisać o rzeczach najtrudniejszych?

Spotkanie wokół książki „Jezus umarł w Polsce” wydanej nakładem Wydawnictwa Agora.