„Język, to dzikie mięso” – Ryszard Krynicki

Spotkanie poprowadzi Wojciech Bonowicz