Język w polityce i w reklamie – język na sprzedaż [Streaming]