Język z perspektywy publicysty

Marek Szymaniak rozmawia z Magdaleną Piechotą