Krystyna Rudzka ,,Skąd świat oglądam okiem słońca” wystawa malarska towarzysząca festiwalowi

Data wernisażu: wtorek 3 sierpnia o 16:00

Adres: Zwierzyniecki Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

ul. Plażowa 3 Zwierzyniec

wystawa otwarta od 28 lipca do 28 sierpnia

 

Tadeusz Różewicz   

Stąd 

 Jakby promień  

owionęła owiła  

dokoła zbolałego ciała 

 kokon miłości  

wysnuła z siebie  

dla mnie 

stąd motyle wylatują  

za motylami  

pawiookie 

 stąd lecą ptasie piski  

jajeczka perłowe  

nakrapiane modro 

 stąd miotełka słońca  

frunie po ciemnym pokoju  

pył strząsa na cienie 

stąd świat oglądam 

okiem słońca 

 (z tomu Niepokój, 1947)