„Łakome” (premiera powieści) i „Pustko”

Małgorzata Lebda i Maciej Bobula w rozmowie z Maciejem Robertem