” Matka odchodzi” – Czytanie Różewicza

Teatr im. J . Osterwy/SCENA REDUTA

“Teraz kiedy piszę te słowa oczy matki spoczywają na mnie na mojej ręce na tych okaleczonych oślepionych słowach
oczy naszych matek przenikające serca i myśli są naszym sumieniem sądzą nas  i kochają pełne miłości i strachu
oczy matki
Matka patrzy na syna kiedy on stawia pierwsze kroki i potem kiedy szuka drogi, patrzą kiedy syn odchodzi, ogarniają spojrzeniem całe życie i śmierć syna.”
-Tadeusz Różewicz ( Matka odchodzi )
Tęsknota po śmierci matki jest tak wielka , być może tylko poezja  jest w stanie wyrazić to uczucie . Pamiętam moją rozmowę z Różewiczem, kiedy zapraszałem go na festiwal “Gorzkie żale ” w Warszawie i zadałem mu pytanie “Czy sztuka przygotowuje człowieka na spotkanie ze śmiercią”? Po dłuższej chwili powiedział ,że sztuka do niczego nie przygotowuje. I na Festiwal nie przyjedzie. Ale nie zupełnie, Leszek Mądzik przywiózł  spektakl “Odchodzi ”  wg Różewicza. w naszym spektaklu jest jakby dalszy ciąg rozmowy z Różewiczem -Marek Pasieczny
W spektaklu biorą udział: Włodzimierz Dyła, Redbad Komarnicki-Klynstra. Marta Ledwoń, Edyta Osojak, Marek Szkoda. Aktorzy teatru im. J. Osterwy w Lublinie
Muzycy:
Grzegorz Frankowski – kontrabas
Jacek Bylica – pianino
Nikodem Sobek – akordeon
Reżyseria
Marek Pasieczny