Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy…

Maja Komorowska, Wojciech Wysocki, Anna Nehrebecka i Janusz Kukuła w widowisku poetyckim- Portret Różewicza