O bibliofilstwie i bibliomanii, czyli rara et curiosa

Prowadzi Ewa Hadrian, gośćmi prof. Iwona Hofman i Piotr Bartnik – dyrektor Książnicy Zamojskiej