O bibliofilstwie i bibliomanii, czyli rara et curiosa

Prowadzi Ewa Hadrian.