Odkryte w tłumaczeniu – o nowym przekładzie dramatu I.L. Pereca „Nocą na starym rynku”

Spotkanie współorganizowane z Książnicą Zamojską.