Oprowadzanie po Zamościu

25 minutowa inscenizacja ,,Stół Szwedzki” poprzedzająca zwiedzanie Zamościa z literackimi ciekawostkami w 3 grupach po 20 osób.