Pamiętnik z powstania warszawskiego

Występuje Dominika Ostałowska