Pamiętnik z powstania warszawskiego

Występuje Dominika Ostałowska, Dominik Rosłon-pianino, Anna Szczygieł-wiolonczela