„Pociecha rzeczy okrągłych” – wokół tomu opowiadań Clemensa Setza