„Pokolenie zmiany”

Justyna Suchecka w rozmowie z Bartłomiejem Pasiakiem