“Porozmawiajmy o grzeczności” cz. 2.: Inny nie znaczy niegrzeczny

“Porozmawiajmy o grzeczności” cz. 2.: Inny nie znaczy niegrzeczny – grzeczność między… (kulturami, pokoleniami, płciami, przedstawicielami różnych wspólnot językowych, środowiskowych, narodowych, etnicznych, ideologicznych, wartości etc.). + ew. dyskusja z udziałem publiczności Prowadzenie prof. Małgorzata Kita prof. Krzysztof Kaszewski prof. Bogusław Skowronek