„Późne życie”

Spotkanie z Ingą Iwasiów, prowadzi Agnieszka Budnik