Premiera “Ślepaka” Stańczakowej – Anna Sobolewska w rozmowie z Elizą Kącką