Tu odbywa się karmienie słowem. Godzina karmienia: dziewiętnasta – vol. 2 

Spotkanie – dialog Jarosława Freta i Lambrosa Ziotasa poświęcony związkom twórczości Tadeusza Różewicza z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Fragment poematu prozą „Złowiony” (1969) przeczyta Jacek Zawadzki.