Rozmowa z Pawłem Śpiewakiem o Annie Kamieńskiej

prowadzi Maciej Libich, wiersze czyta Agnieszka Radzikowska