Różne twarze Jana Brzechwy

Mec. Piotr Sendecki i red. Bogusław Wróblewski spróbują odsłonić w dyskusji nieznaną a bogatą aktywność Brzechwy jako prawnika, wspomną też o jego niespełnionych ambicjach lirycznych, przeszłości żołnierskiej, działalności społecznej i uwikłaniu w dwudziestowieczną historię polityczną.