SLAM jako gatunek literacki

Podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie odbędzie się premiera Wydawnictwa Dosłownego: „Dymy – antologia tekstów slamerskich” pod. red. Dagmary Świerkowskiej-Kobus i Bartosza Wójcika.

 „Nie ma dymu bez ognia i nie ma poezji bez slamu” – tak o antologii „Dymy” napisały Joanna Jastrzębska i Katarzyna Kozak, autorki podkastu „Rewers”.

 „Dymy” to pierwsza w Polsce antologia slamu poetyckiego, w której zebrane zostały wiersze osób związanych ze sceną slamerską w Polsce, niezależnie od czasu i miejsca ich przedstawienia. Ta ważna publikacja ma jednocześnie wymiar integracyjny – jest tomem otwierającym nowy punkt na edytorskiej mapie Polski, czyli Wydawnictwo Dosłowne. Czym jest slam poetycki? Czy w ogóle warto drukować poezję mówioną? Jakie jest miejsce osób związanych z oraturą w polskim świecie literackim? Na te pytania spróbują odpowiedzieć dr Dagmara Świerkowska-Kobus z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Bartosz Wójcik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w rozmowie „Slam jako gatunek literacki”, podczas której odbędzie się premiera „Dymów”. Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Jędrek.