Słowa w kamieniu zamknięte – o pisaniu o architekturze