O ulicach i placach Zamościa – spotkanie z autorami Jakubem Żygawskim, Bogdanem Nowakiem

Prowadzi Piotr Piela