„Duchowe wędrowanie, po polsku i po ukraińsku” – spotkanie z ojcem Tomaszem Dostatnim