Spotkanie z poetą Piotrm Mitznemrem o wydanym własnie wyborze wierszy ,,Przejścia”

Prowadzi Maciej Libich