Spotkanie z poetą Piotrem Mitznerem o wydanym własnie wyborze wierszy ,,Przejścia”

Prowadzi Maciej Libich