„Szebreszin” nowe wydanie książki o żydowskim Szczebrzeszynie.

Spotkanie z Tomaszem Pańczykiem prowadzi Mikołaj Grynberg.