Wielki i mały świat Myśliwskiego

Rozmawiają Wojciech Bonowicz, Stanisław Baj, prowadzi Justyna Sobolewska