Wielki i mały świat Myśliwskiego

Rozmawiają Wojciech Bonowicz, Stanisław Baj, Tomasz Bocheński, prowadzi Justyna Sobolewska