,,Wojna” Małgorzata Rejmer w rozmowie z Justyną Sobolewską