,,Jak zapisać wojnę?” Małgorzata Rejmer w rozmowie z Justyną Sobolewską