Wernisaż Wystawy ,,Wszechświat zwany Biblioteką. Historia i współczesność bibliotek Lubelszczyzny”

Otwarcie wystawy z udziałem dyrektora Tadeusza Sławeckiego i pracowników Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, z okazji 115-lecia powstania biblioteki.