,,Wszechświat zwany Biblioteką” Historia i współczesność bibliotek Lubelszczyzny

Wystawa fotografii w Szkole Muzycznej na terenie Festiwalu